Revenue Agent tok andre strake

Revenue Agent tok nok en sier på Rideau Carlton i Canada og la på til to strake fra en uke tilbake.