Sophie’s Loveandxxx tredje

Sophie’s Loveandxxx fulgte opp ain andreplass med en ny trippelplassering og ble tredje på Jarlsberg for Ole Johan Østre på 17,4a/2100m.