Gode auksjonsresultater for Revenue-åringer i Sverige

Årets Kriterieauksjonen i Sverige er fullført med noe økning i tallene. Snittpris på auksjonen totalt over de tre dagene ble SEK 76.250 kroner (99.939 for hingster og 52.270 for hopper). Medianen var SEK 47.500 (60 000 for hingster og 40 000 for hopper). Det ble solgt tre åringer e.Revenue i løpet av Kriteriauksjonens tre dager. Disse ble solgt for hhv SEK 210 000, SEK 120.000 og SEK 100.000, et gjennomsnitt SEK på 143.333.