The Face vant på Biri

The Face er en svenskfødt Revenue-sønn som er leaset ut til Morten M Ottersen i Norge i. På lille julaften vant han på enkelt vis på 16,1a på Biri for Kenneth Haugstad.